ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΕΕΔ
aeed.gr

Παρακάτω είναι ο Ισολογισμός 2017: 

isologismos.PNG